دوره جامع ITIL4 Foundation با تدریس دکتر ایمان برادری منتشر شد (100 ویدیو و 1000 دقیقه آموزش مفید)

اساتید دیجی وایز آکادمی

اساتید دیجی وایز آکادمی

ایمان برادری

موسس دیجی وایز – مدرس و مدیر پروژه‌های تحول فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال

مهدی محمد نژاد

موسس دیجی وایز – مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT

سجاد سحابی

مشاور ارشد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

علی سالک

مشاور ارشد استراتژی و تحول دیجیتال

sajadi

مشاور معماری اپلیکیشن های سازمانی

samcordier

مدیرعامل آژانس تبلیغات PGt

kosha

مدیر برنامه ریزی و کنترل نرم افزار در شرکت توسن

arghand

مشاور و ممیز ارشد استانداردهای مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات

ghaderi

مدیر توسعه کسب و کار شرکت تکوست

farshadsafari

متخصص و مشاور مهندسی فروش و قراردادهای فناوری اطلاعات

khoramshahi

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

aminhashemi

مشاور ارشد نوآوری و تحول دیجیتال

mohammadsavadsakhaee

مشاور مدیریت داده از تدوین استراتژی تا اجرای استراتژی

ثبت نام دوره حضوری (وبینار) اصول مدیریت داده (Principles of Data Management) دیجی وایز آکادمی شروع شد...