آغاز ثبت نام دوره آموزشی ITIL4 Practice Manager

اساتید دیجی وایز آکادمی

اساتید دیجی وایز آکادمی

ایمان برادری

موسس دیجی وایز – مدرس و مدیر پروژه‌های تحول فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال

مهدی محمد نژاد

موسس دیجی وایز – مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT

سجاد سحابی

مشاور ارشد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

mohammadsavadsakhaee

مشاور مدیریت داده از تدوین استراتژی تا اجرای استراتژی

gpak

موسس دیجی وایز - مشاور ارشد مدیریت خدمات IT و مدیریت تجارب مشتریان

sajadi

مشاور معماری اپلیکیشن های سازمانی

kosha

مدیر برنامه ریزی و کنترل نرم افزار در شرکت توسن

arghand

مشاور و ممیز ارشد استانداردهای مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات

ghaderi

مدیر توسعه کسب و کار شرکت تکوست

farshadsafari

متخصص و مشاور مهندسی فروش و قراردادهای فناوری اطلاعات

setraeayobi

مشاور و متخصص حقوق فناوری و اطلاعات و تنظیم قراردادهای نرم افزاری

atenakiya

متخصص و مشاور قیمت گذاری و مهندسی فروش

khoramshahi

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

aminhashemi

مشاور ارشد نوآوری و تحول دیجیتال

علی سالک

مشاور ارشد استراتژی و تحول دیجیتال