اساتید دیجی وایز آکادمی

اساتید دیجی وایز آکادمی

ایمان برادری

موسس دیجی وایز – مدرس و مدیر پروژه‌های تحول فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال

مهدی محمد نژاد

مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT

سجاد سحابی

مشاور ارشد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

علی سالک

مشاور ارشد استراتژی و تحول دیجیتال

sajadi

مشاور معماری اپلیکیشن های سازمانی

samcordier

مدیرعامل آژانس تبلیغات PGt

kosha

مدیر برنامه ریزی و کنترل نرم افزار در شرکت توسن

arashafshin

مشاور ارشد استراتژی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

arghand

مشاور و ممیز ارشد استانداردهای مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات

ghaderi

مدیر توسعه کسب و کار شرکت تکوست

farshadsafari

متخصص و مشاور مهندسی فروش و قراردادهای فناوری اطلاعات

setraeayobi

مشاور و متخصص حقوق فناوری و اطلاعات و تنظیم قراردادهای نرم افزاری

khoramshahi

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

ITIL® and IT Infrastructure Library® are (registered) trade mark of AXELOS Limited.
COBIT® is a Registered Trademark of Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®)
PRINCE® and PRINCE2 Agile® are (registered) Trade Marks of AXELOS Limited.

All rights reserved.