غیرحضوری (Self-paced)

دوره‌های غیرحضوری دیجی وایز آکادمی

ITIL4 Foundation
غیرحضوری (Self-paced)

ITIL4 Foundation

  • ۱۰۰۰ دقیقه
  • 2,500,000 تومان
غیرحضوری (Self-paced)
دکتر ایمان

دوره ITIL4 Foundation ابتدا به تبیین ویژگی‌های دنیای دیجیتالی امروز و علل نیاز به یک سیستم خلق ارزش متناسب با نیازمندی‎‌های آن می‌پردازد. در ادامه مفا...
۱۰۰۰ دقیقه
افزودن به علاقه مندی
2,500,000 تومان