مهدی محمد نژاد

بیوگرافی

مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT

مهمترین مدارک تحصیلی و گواهینامه های بین المللی:

ISO/IEC 20000 Auditor، ITIL4 CDS, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

مدرس دوره‌های:

Digiwise Academy Prince2 Agile Onsite
دوره حضوری

PRINCE2 Agile Foundation

 • 16 ساعت
 • 2,500,000 تومان
دوره حضوری
مهدی محمد نژاد

PRINCE2 Agile به عنوان یکی از جامع‌ترین راهکارهای حوزه مدیریت پروژه چابک (Agile Project Management) در جهان مطرح می‌باشد که توسط شرکت AXELOS ارائه شد...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
2,500,000 تومان
Digiwise Academy Prince2 Agile Webinar
دوره مجازی

PRINCE2 Agile Foundation

 • 16 ساعت
 • 2,000,000 تومان
دوره مجازی
مهدی محمد نژاد

PRINCE2 Agile به عنوان یکی از جامع‌ترین راهکارهای حوزه مدیریت پروژه چابک (Agile Project Management) در جهان مطرح می‌باشد که توسط شرکت AXELOS ارائه شد...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
2,000,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Service Planning and Improvement Approach Onsite
دوره حضوری

ITIL4 Service Planning And Improvement Approach

 • 24 ساعت
 • 3,500,000 تومان
دوره حضوری
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، ضمن آشنایی با جریان ارزشی برنامه‌ریزی و بهبود فناوری اطلاعات؛ کلیه نیازمندی‌ها، الزامات و قابلیت‌های لازم جهت تبیین ا...
24 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
3,500,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Service Planning and Improvement Approach Webinar
دوره مجازی

ITIL4 Service Planning And Improvement Approach

 • 24 ساعت
 • 2,500,000 تومان
دوره مجازی
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، ضمن آشنایی با جریان ارزشی برنامه‌ریزی و بهبود فناوری اطلاعات؛ کلیه نیازمندی‌ها، الزامات و قابلیت‌های لازم جهت تبیین ا...
24 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
2,500,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Business Analysis Approach Onsite
دوره حضوری

ITIL4 Business Analysis Approach

 • 16 ساعت
 • 3,500,000 تومان
دوره حضوری
بهزاد سجادی

مهدی محمد نژاد
در این دوره تخصصی، جزئیات مرتبط با کلیه اقدامات (Practice) حوزه تجزیه و تحلیل نیازمندی‌های ذینفعان، تبیین ارزش مورد انتظار و طراحی محصولات فناوری اطلا...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
3,500,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Business Analysis Approach Webinar
دوره مجازی

ITIL4 Business Analysis Approach

 • 16 ساعت
 • 2,500,000 تومان
دوره مجازی
بهزاد سجادی

مهدی محمد نژاد
در این دوره تخصصی، جزئیات مرتبط با کلیه اقدامات (Practice) حوزه تجزیه و تحلیل نیازمندی‌های ذینفعان، تبیین ارزش مورد انتظار و طراحی محصولات فناوری اطلا...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
2,500,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Service Support Approach Onsite
دوره حضوری

ITIL4 Service Support Approach

 • 16 ساعت
 • 3,500,000 تومان
دوره حضوری
مهدی محمد نژاد

شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، ضمن آشنایی با جریان ارزش پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات، کلیه نیازمندی‌ها، الزامات و قابلیت‌های لازم جهت پشتیبانی از م...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
3,500,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Service Support Approach Webinar
دوره مجازی

ITIL4 Service Support Approach

 • 16 ساعت
 • 3,100,000 تومان
دوره مجازی
مهدی محمد نژاد

شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، ضمن آشنایی با جریان ارزش پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات، کلیه نیازمندی‌ها، الزامات و قابلیت‌های لازم جهت پشتیبانی از م...
16 ساعت
شروع: 1400/04/16
افزودن به علاقه مندی
3,100,000 تومان
Digiwise Academy Itil4 Strategist Direct, Plan And Improve Onsite
دوره حضوری

ITIL4 Strategist: Direct, Plan and Improve

 • 24 ساعت
 • 3,500,000 تومان
دوره حضوری
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
هدف از این دوره آموزشی که در سطح پیشرفته ITIL4 قرار دارد، ارائه مهارت‌های لازم جهت برنامه‌ریزی، راهبری و بهبود یک سازمان فناوری اطلاعات یادگیرنده در ر...
24 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
3,500,000 تومان
Digiwise Academy Itil4 Strategist Direct, Plan And Improve Webinar
دوره مجازی

ITIL4 Strategist: Direct, Plan and Improve

 • 24 ساعت
 • 3,100,000 تومان
دوره مجازی
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
هدف از این دوره آموزشی که در سطح پیشرفته ITIL4 قرار دارد، ارائه مهارت‌های لازم جهت برنامه‌ریزی، راهبری و بهبود یک سازمان فناوری اطلاعات یادگیرنده در ر...
24 ساعت
شروع: 1400/05/19
افزودن به علاقه مندی
3,100,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Foundation Onsite
دوره حضوری

ITIL4 Foundation

 • 16 ساعت
 • 2,000,000 تومان
دوره حضوری
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
دنیای امروز تحت تأثیر پدیده رو به رشد تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی نسل ۴ قرار گرفته است. امروزه فناوری اطلاعات در هسته مرکزی همه کسب و کارها واقع شده ا...
16 ساعت
شروع: بزودی
افزودن به علاقه مندی
2,000,000 تومان
Digiwise Academy ITIL4 Foundation Webinar
دوره مجازی

ITIL4 Foundation

 • 16 ساعت
 • 1,950,000 تومان
دوره مجازی
ایمان برادری

مهدی محمد نژاد
دنیای امروز تحت تأثیر پدیده رو به رشد تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی نسل ۴ قرار گرفته است. امروزه فناوری اطلاعات در هسته مرکزی همه کسب و کارها واقع شده ا...
16 ساعت
شروع: 1400/04/09
افزودن به علاقه مندی
1,950,000 تومان

 

 

 

ITIL® and IT Infrastructure Library® are (registered) trade mark of AXELOS Limited.
COBIT® is a Registered Trademark of Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®)
PRINCE® and PRINCE2 Agile® are (registered) Trade Marks of AXELOS Limited.

All rights reserved.